Kontakt
Advokátní kancelář Praha:
Buzulucká 6, 160 00 Praha 6
Pobočka Humpolec:
Máchova 1544, 396 01 Humpolec
mob.: (+420) 728 856 293
skype: lubkuci
mail: kucirek@AKLK.cz
datová schránka: uwev9nd
Všechna práva vyhrazena.
Šíření obsahu stránek je bez písemného souhlasu autora zakázáno.
© 2013 Mgr. Luboš Kučírek
První porada s klientem v dané věci
NENÍ ZPOPLATNĚNA
více zde

Advokátní kancelář Luboše Kučírka poskytuje právní služby zejména v následujících  
oblastech práva:

q   komplexní zajištění správy a vymáhání pohledávek
q   zastupování klientů v řízeních před soudy, v rozhodčím a exekučním řízení
q   komplexní zajištění převodu nemovitostí (kupní, darovací smlouvy, smlouvy o převodu   
       vlastnictví bytové jednotky, smlouva o zřízení věcného břemene, úschova kupní ceny,
       návrh na vklad,..)
q   zajištění úschov finančních prostředků na profesním účtu advokáta
q   zpracování a revize smluv (smlouva kupní, darovací, o půjčce, nájemní, o dílo, příkazní,
       o úschově, cestovní, ..)
q   náhrada škody
q   bytové právo (nájemní smlouva, výpověď z nájmu bytu, žaloba na vyklizení nájmu bytu)
q   poradenství pro SVJ
q  a další