Vítejte na webových stránkách advokátní kanceláře Mgr. Luboše Kučírka.


Advokátní kancelář Luboše Kučírka je advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby v  
oborech práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního, stavebního, správního a trestního.


Zachovávání tradic ve spojení s moderními technologiemi

Lpíme na tradičních hodnotách při poskytování právních služeb, ale zároveň tyto  
hodnoty obohacujeme o vliv moderních technologií, jež nás obklopují. Chceme jít s dobou, a proto  
veškeré spisy vedeme v elektronické podobě, což nám umožňuje větší flexibilitu při práci s  
dokumenty.

 
Odbornost

Právo je souborem právních norem, které se neustále mění. Z tohoto důvodu využíváme  
aktualizovanou odbornou právní databázi, která nám umožňuje sledovat právo de lege lata i de  
lege ferenda, tj. jak platnou právní úpravu, tak právní úpravu navrhovanou. V důsledku této  
skutečnosti jsme schopni klientům navrhnout nejvhodnější způsob řešení jejich záležitosti, které  
bere v patrnost i pozdější předpokládanou právní úpravu.

Advokátní kancelář dále disponuje obsáhlou databází judikátů a odborné literatury, která  
je nezbytným pomocníkem při řešení jakéhokoliv právního případu.


Flexibilita a individuální přístup ke klientům

Naše advokátní kancelář je tu pro své klienty a nikoliv naopak. Cílem a také výsledkem našeho  
snažení by měla být především spokojenost našeho klienta, který se na nás může s pocitem  
důvěry znovu kdykoliv obrátit.


Komplexní právní služby

Poskytujeme právní služby, které komplexně obsáhnou řešený případ. V praxi to vypadá tak, že  
klient nám nastíní okolnosti dané záležitosti, naše advokátní kancelář provede analýzu případu a  
stanoví možnosti, jak dále postupovat. Klient si vybere jednu z možností a další právní úkony již  
za klienta a v jeho prospěch provádí advokát. Smysl námi poskytovaných služeb je zcela prostý.  
Klient přenese svůj právní problém na naši advokátní kancelář, která se postará o jeho vyřešení,  
přitom v mezidobí není klient řešením problému nijak zatěžován.

K zajištění komplexní právní služby spolupracujeme s exekutory, notáři, daňovými poradci, znalci
a dalšími osobami.

Advokátní kancelář Praha:
Buzulucká 6, 160 00 Praha 6
Pobočka Humpolec:
Máchova 1544, 396 01 Humpolec
mob.: (+420) 728 856 293
mail: kucirek@AKLK.cz
skype: lubkuci
datová schránka: uwev9nd
Kontakt
Všechna práva vyhrazena.
Šíření obsahu stránek je bez písemného souhlasu autora zakázáno.
© 2013 Mgr. Luboš Kučírek
První porada s klientem v dané věci
NENÍ ZPOPLATNĚNA
více zde