Kontakt
Advokátní kancelář Praha:
Buzulucká 6, 160 00 Praha 6
Pobočka Humpolec:
Máchova 1544, 396 01 Humpolec
mob.: (+420) 728 856 293
skype: lubkuci
mail: kucirek@AKLK.cz
datová schránka: uwev9nd
Všechna práva vyhrazena.
Šíření obsahu stránek je bez písemného souhlasu autora zakázáno.
© 2013 Mgr. Luboš Kučírek
První porada s klientem v dané věci
NENÍ ZPOPLATNĚNA
více zde

Advokátní kancelář Luboše Kučírka poskytuje právní služby zejména v následujících  
oblastech práva:

q    komplexní zajištění správy a vymáhání pohledávek
q    zastupování v insolvenčním řízení a v navazujících incidenčních sporech
q   zastupování klientů v řízeních před soudy, v rozhodčím a exekučním řízení
q   sepis a revize obchodněprávních smluv a jiných dokumentů
q   zastupování klientů před orgány veřejné správy v obchodněprávních věcech
q   právo směnečné a šekové
q  a další