Kontakt
Advokátní kancelář Praha:
Buzulucká 6, 160 00 Praha 6
Pobočka Humpolec:
Máchova 1544, 396 01 Humpolec
mob.: (+420) 728 856 293
skype: lubkuci
mail: kucirek@AKLK.cz
datová schránka: uwev9nd
Všechna práva vyhrazena.
Šíření obsahu stránek je bez písemného souhlasu autora zakázáno.
© 2013 Mgr. Luboš Kučírek
První porada s klientem v dané věci
NENÍ ZPOPLATNĚNA
více zde

q   příprava a vyjednávání při uzavírání předmanželské smlouvy
q   zastupování v řízení o rozvodu manželství (sporný i nesporný rozvod)
q   vypracování dohod o vypořádání společného jmění manželů
q   zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem - svěření dítěte do výchovy
       jednoho z rodičů
q   zastupování v řízení o výživnévném (zletilí, nezletilí, manžel, rozvedený manžel)
q   vymáhání dlužného výživného
q   určení otcovství
q  a další
Advokátní kancelář Luboše Kučírka poskytuje právní služby zejména v následujících  
oblastech práva: